Go to main content.

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Son olarak 9 Nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir

1. Genel Bakış

Aşağıdaki kullanım koşulları (“Kullanım Koşulları”) siz ve kendisinin ve ortak bir mülkiyet ve kontrol altında bulunduğu iştiraklerinin adına merkezi Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:18 34805 Beykoz, İstanbul, Türkiye’de bulunan Alcon Laboratuvarları A.Ş. ( “Alcon”) tarafından yapılmış bağlayıcı yasal bir anlaşmadır. Bu Kullanım Koşulları Alcon tarafından veya adına işletilen ve işbu Kullanım Koşullarına link verilmiş olan tüm web sitelerini ("Web Siteleri") kullanımınız için geçerlidir.

Nerede bulunduğunuza bağlı olarak, işbu Kullanım Koşullarının bazı hükümleri sizin için geçerli olmayabilir. Bu Kullanım Koşullarının hükümleri yürürlükteki yerel kanunlar uyarınca izin verilen azami oranda geçerli olacaktır.

2. Koşulların Kabulü

Web sitelerini kullanarak, Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi ve Web sitelerini bu Kullanım Koşulları uyarınca kullanmak için yasal haklar ve kabiliyetlere sahip bulunduğunuzu belirtmektesiniz.

Eğer bu Kullanım Koşullarının tamamını kabul etmiyorsanız, Web sitelerinin kullanımını derhal kesmelisiniz. Alcon, kendi takdirine göre, size bildirimde bulunmaksızın Kullanım Koşullarını güncelleme veya revize etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında yapılan değişikliklerin yayınlanmasının ardından Web Sitelerini kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

3. Kullanımın Kapsamı

Web Siteleri ve burada referans olarak yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Alcon, bu kopyanın sadece ticari olmayan, kişisel amaçlarla kullanılması ve ayrıca söz konusu kopyanın Web sitelerinde bulunan tüm telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları ve Web sitelerinde bulunan diğer tescilli bildirimler ve açıklama yazıları ile korunmaya devam etmesi kaydıyla, Web sitelerinin herhangi bir sayfasında yayınlanmış olan bilgilerin bir elektronik veya basılı kopyasını almanıza izin vermektedir. Web sitelerinin herhangi materyalleri veya tasarım öğelerinin Alcon’un önceden vereceği yazılı izin olmaksızın çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır. Alcon’un yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak amacıyla Web sitelerindeki verilerin veya diğer içeriğin sistematik olarak çekilerek alınması yasaktır.

Web sitelerinde bulunan tüm içeriğin Alcon’un mülkiyeti, kontrolü veya lisansı altında olduğunu ve ticari takdim şekli, telif hakkı, ticari marka, hizmet işareti, patent veya diğer tescilli haklar ve kanunlar ile korunmakta olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Alcon tarafından açıkça izin verilmedikçe, Web sitelerine dayalı türevsel çalışmaları kısmen veya tamamen değiştirmeyeceğinizi, kiraya vermeyeceğinizi, kiralamayacağınızı, satmayacağınızı, dağıtmayacağınızı veya oluşturmayacağınız kabul etmektesiniz. Burada açıkça verilmemiş tüm haklar saklıdır.

Bilgisayar korsanlığı, parola “kırma” veya herhangi başka gayrimeşru yollarla Web sitelerinin herhangi bir bölümü veya özelliğine ya da Web siteleri ile bağlantılı herhangi başka sistemler veya ağlara, veya herhangi bir Alcon sunucusuna, veya Web siteleri üzerinde veya bunlar yoluyla sunulan hizmetlere izinsiz giriş yapmaya teşebbüs edemezsiniz.

Web sitelerinin veya Web siteleri ile bağlantılı herhangi ağların duyarlılığını irdeleyemez, tarayamaz veya test edemez veya Web sitelerindeki ya da Web siteleri ile bağlantılı herhangi bir ağdaki kimlik doğrulama önlemlerinin güvenliliğini ihlal edemezsiniz. Size ait olmayan herhangi bir Alcon hesabı da dahil olmak üzere Web sitelerinin herhangi bir kullanıcısı veya ziyaretçisinin bilgilerini kaynağına gidecek şekilde tersten arayamaz, takip edemez, veya takip etmeye teşebbüs edemez, ya da Web sitelerini veya bilgiyi amacı dışında, web siteleri aracılığıyla ulaşmış olduğunuz kendi bilgilerinizi başkalarının bilgilerini ortaya çıkarmak amacı veya buna benzeyen herhangi bir amaç için kullanamazsınız.

4. Erişimin Sonlandırılması

Alcon, kendi takdirine göre, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın web sitelerinin tümüne veya bir kısmına olan erişiminizi sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır. Alcon’un Web sitelerine olan erişiminizin sonlandırılmasından dolayı size veya herhangi üçüncü bir tarafa karşı sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Sonlandırmayı takiben, işbu Kullanım Koşullarının doğaları gereği sona erme veya sonlandırmadan sonra da geçerli olacak tüm hükümleri geçerli olmaya devam edecektir.

5. Mahremiyet ve Gizlilik

Alcon Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) bu Kullanım Koşullarının bir parçasıdır ve atıfta bulunmak suretiyle Koşullara dahil edilmiştir. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmek suretiyle Gizlilik Politikasında tanımlandığı gibi Web siteleri tarafından bilgilerinizin toplanmasını, saklanmasını ve işlenmesini kabul etmektesiniz

Web sitelerinin kullanımı sırasında internet iletimlerinin asla tamamen özel veya güvenli olmadığını kabul etmektesiniz. Belirli bir iletişimin şifreli olduğuna dair özel bir bildirimin bulunduğu durumlar da dahil olmak üzere, web sitesine göndermiş olduğunuz tüm mesaj ve bilgilerin başkaları tarafından görülebileceğini veya okunabileceğini kabul etmektesiniz.

Eğer Alcon’a herhangi bir öneri, icat, değişiklik, iyileştirme, konsept, fikir veya başka bir geri bildirim (“Geri Bildirim”) gönderirseniz, Alcon fikri gizli tutma veya korumakla yükümlü olmayacaktır. Bu belge ile Alcon’a Gizlilik Politikamıza tabi olmak kaydıyla Geri Bildirimi ticari veya başka herhangi bir amaçla, bildirimde bulunulmaksızın, tazminat ödenmeksizin ve/veya sizden ya da başka herhangi ticari bir kuruluştan onay alınmaksızın ya da bunlara onay verilmeksizin tüm şekilleri, formatları, dünya çapında ve sonsuza kadar kullanmak, değiştirmek, geliştirmek, buna dayalı türevsel çalışmalar yapmak için Geri Bildirim ve tüm fikri mülkiyet ve diğer haklar açısından sürekli, geri dönüşümü olmaksızın, tüm dünyada, tamamen ödenmiş, aktarılabilir ve tekrar lisanslanabilir bir lisans vermektesiniz. Bildirim ile ilgili tüm haklara veya kontrole sahip olmakla beraber Geri Bildiriminizin yayınlanmaması halinde 3.kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektesiniz.

6. Satın Almalar

Web sitelerinden herhangi bir vasıtasıyla bir mal veya hizmet siparişi vermek suretiyle, sipariş edilen mallar veya hizmetlerin sadece kanuni bir şekilde kullanılacağını beyan etmektesiniz. Alcon önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapma hakkına sahiptir:(i) mevcut miktarı sınırlamak veya herhangi bir ürün ya da hizmetin teminini sonlandırmak; (ii) herhangi bir kupon, kupon kodu, promosyon kodu veya benzer bir promosyonun geçerli olması için koşullar uygulamak; (iii) herhangi bir kullanıcının işlemlerin herhangi birini veya tümünü tamamlamasını engellemek; ve (iv) herhangi bir kullanıcıya herhangi bir ürün veya hizmeti temin etmeyi reddetmek. Tüm sevkiyat ve işleme ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web siteleri yoluyla sizin tarafınızdan veya adınıza ödenmesi gerekebilecek olan tüm ücretleri söz konusu ödemelerin yapılması gereken tarihler itibariyle geçerli olan fiyatlar üzerinden ödemeyi kabul etmektesiniz. Buna ilaveten, işlemleriniz için geçerli olacak tüm vergilerden de sorumlu bulunmaktasınız.

Eğer Web siteleri aracılığıyla sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti satın almayı istiyorsanız, sizden kredi kartı numaranız veya başka bir ödeme hesabı numarası, fatura adresiniz ve sevkiyat bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bazı bilgileri bu satın alma ile ilgili olarak vermeniz istenebilir. BİR SATIN ALMA İŞLEMİ BAŞLATMAK SURETİYLE, (I) ON SEKİZ (18) YAŞINDAN BÜYÜK OLDUĞUNUZU VE (II) TARAFINIZDAN SEÇİLEN ÖDEME YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YASAL HAKKINIZ BULUNDUĞUNUZU BEYAN VE GARANTİ ETMEKTESİNİZ. Bu bilgileri vermek suretiyle, söz konusu bilgilerin siparişin yerine getirilmesi ve ödemenin işlenmesi amacıyla bilgilerin üçüncü taraflara verilmesi dahil olmak, ancak bununla sınırlı kalmamak üzere, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Politikamız uyarınca kullanılmasına izin vermektesiniz.

7. Ürün Bilgileri

Alcon özellikle göz sağlığı ve görme ile ilgili tıbbi rahatsızlıklar başta olmak üzere, tıbbi rahatsızlıkların teşhisi, önlenmesi ve tedavisi için ürünler sunmaktadır. Bu ürünler Alcon’un iş yapmakta olduğu ülkelerde hükümet organları tarafından düzenlemelere tabidir. Web siteleri herhangi bir ülkede satılmakta olan veya olmayan, farklı ülkelerde farklı ticari markalar ile satılmakta olabilen ve geçerli olduğunda, farklı ülkelerde farklı Endikasyonlar ve kısıtlamalar ile satış veya kullanım için bir hükümet makamı tarafından onaylanmış veya izin verilmiş olabilen ürünlere dair bilgiler içermektedir. Web sitelerinde bulunan hiç bir ifade herhangi bir ürünün yargı bölgenizdeki herhangi bir ilgili yasa veya yönetmelik tarafından izin verilmemiş belirli bir şekilde kullanımı için bir tanıtım veya buna teşvik olarak yorumlanmamalıdır. Web sitelerinde bulunan ürünlerin piyasada bulunabilirliği ve kullanımına dair özel sorular yerel Alcon iştirakine yöneltilmelidir

8. Tıbbi Tavsiyeler

ALCON BİR SAĞLIK BAKIMI SAĞLAYICISI DEĞİLDİR. Web sitelerinde bulunan hiç bir ifade tıbbi rahatsızlığınız için profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi teşkil etmeyi amaçlamamaktadır

Tıbbi rahatsızlığınıza ve uygun tedaviye dair özel sorular sağlık uzmanınıza yöneltilmelidir. Web sitelerinde okuduğunuz herhangi bir şey yüzünden asla profesyonel tıbbi tavsiyeleri göz ardı etmemeli veya bir doktora başvurmakta gecikmemelisiniz.

EĞER TIBBİ RAHATSIZLIĞINIZIN ACİL VEYA YAŞAMI TEHDİT EDİCİ OLDUĞUNA İNANIYORSANIZ, DERHAL YEREL ACİL DURUM SAĞLIK SİSTEMİNİZE DANIŞIN.

9. Bilgilerin Doğruluğu

Her ne kadar Web sitelerindeki bilgilerin bütünlüğü ve doğruluğunu korumaya çaba göstersek de, bu bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya gerçekliğine dair herhangi bir garanti vermemekteyiz. Web sitelerinde tipografik hatalar, yanlışlıklar veya diğer hatalar ya da eksiklikler bulunabilir. Ayrıca Web siteleri üzerinde üçüncü taraflarca bizim bilgimiz olmaksızın izinsiz ilaveler, silme işlemleri veya değişiklikler yapılabilir. Eğer Web sitelerindeki bilgilerin hatalı veya izinsiz olduğuna inanıyorsanız, lütfen bizi arayarak bilgilendirin.

Web sitelerinde Alcon’a dair bilgiler, haberler ve/veya basın bültenleri yer alabilir. Söz konusu bilgiler, haberler veya basın bültenlerini güncelleme konusunda herhangi bir görev veya yükümlülüğü kabul etmemekteyiz ve bu materyallerde bulunan bilgilere güvenmenin riski size aittir.

10. Üçüncü Parti Sitelere Bağlantılar

Web Siteleri üçüncü taraflara ait olan veya bu taraflarca işletilen Web Sitelerine bağlantılar içerebilir ("Bağlı Siteler"). Bağlı Siteler Alcon'un kontrolü altında değildir ve Alcon bilgilerinizin doğruluğu, toplanması ve kullanımı, telif hakkına uyum, yasallık, dürüstlük veya Bağlı Sitenin herhangi bir özelliği ile Bağlı Sitede yer alan herhangi bir bağlantı veya Bağlı Sitede yapılan değişiklikler ya da güncellemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Bağlı Site üzerinde veya bunun aracılığıyla görüntülenen içeriklerden sorumlu değildir. Alcon Bağlı Siteleri yalnızca size kolaylık olması için sunmaktadır ve bu Bağlı Sitelerin dahil edilmesi Alcon tarafından Bağlı Sitede İnternet hizmetleri, ürün veya hizmet sunan herhangi bir şirket lehine bir onay teşkil etmez. Alcon, söz konusu şirketler, içerik, mallar veya hizmetlerin kullanılmasından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanabilecek hiçbir kayıp veya hasara dair sorumluluk kabul etmemektedir. Alcon üçüncü taraflarla olan etkileşimleriniz üzerinde kontrole sahip ve bunlardan sorumlu değildir. Siz ve üçüncü taraflarca üzerinde anlaşmaya varılan tüm işlemler siz ve ilgili üçüncü tarafça yapılan anlaşmalardır ve Alcon bu tür işlemler ya da anlaşmaların bir tarafı değildir. Bu Bağlı Siteler ile olan etkileşimlerinize dair kendi bağımsız kararlarınızı almanız gereklidir.

11. Üçüncü Şahıs Sitelerden Bağlantılar

Bunu adil ve yasal bir şekilde yapmanız kaydıyla, Web sitelerine bağlantı verebilirsiniz. Alcon, bildirimde bulunmaksızın Web Sitelerine bağlantı izninizi iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

12. Hesap, Parola, Gizlilik ve Güvenlik

Web Sitelerinin bazı bölümlerine erişmek için bir hesap ve bir parolanız olması gerekebilir

Bir hesap oluşturduğunuzda, aşağıdakileri kabul etmektesiniz: (i) kendinize dair doğru, güncel ve eksiksiz bilgileri vermek; ve (ii) bu bilgileri saklamak ve bunların doğru, güncel ve eksiksiz olarak kalmasını sağlamak amacıyla bunları derhal güncellemek. Eğer yanlış, hatalı veya eksik bir bilgi verirseniz, veya bu bilgilerin yanlış, hatalı ya da eksik olduğuna inanmamız için makul bir sebebimiz varsa, Web sitelerinin kullanımı ile ilgili olarak oluşturduğunuz hesabı askıya alma veya sonlandırma ve Web siteleri ya da bunların herhangi bir bölümünü halihazırda veya gelecekte kullanımını reddetme hakkına sahip bulunmaktayız.

Eğer bize veya Web siteleri ile bağlantılı hizmet sağlayıcılarımıza başka kişiler ile ilgili kişisel bilgiler verirseniz, bunu yapmaya yetkiniz olduğunu ve bizim bu bilgileri Alcon Gizlilik Politikası uyarınca kullanmamıza izin verdiğinizi beyan etmektesiniz.

Hesabınız ve parolanızla gerçekleştirilen tüm erişimlerden, kullanımlardan ve faaliyetlerden tamamen sorumlu olmayı kabul etmektesiniz. Hesabınızın ve parolanızın gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Hesabınızı ve parolanızı kimseye açıklamamalısınız. Herhangi bir Web Sitesinde oturumunuz açık durumdayken bilgisayarın başından ayrılmamalısınız. Hırsızlık, yetkisiz kullanım, kullanma girişimi veya onaysız değişiklik gibi, hesabınızın veya parolanızın güvenliğine dair tüm ihlalleri derhal Alcon'a bildirmeyi kabul etmektesiniz. Her oturumun sonunda hesabınızdan çıkmayı ve oturumu kapatmayı kabul etmektesiniz. Hesap ve parola kendisine düzenlenen kişiden aktarılmamalıdır. İkame hesaplar karar sadece Alcon tarafından verilmek suretiyle Alcon'dan alınabilir. Hesap bilgilerinizi güvenli ve gizli tutmamanızın sonucu olarak hesabınız veya parolanızın başka birisi tarafından kullanılmasından dolayı Web sitelerinin başka bir kullanıcısı veya ziyaretçisinin yaşadığı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.

13. Yasadışı Kullanıma İzin Verilmemesi ve Yasak Kullanım

Web Sitelerini kullanımınıza dair bir koşul olarak, Web Sitelerini yasa dışı olan veya bu Kullanım Koşullarınca yasaklanmış hiçbir amaç için kullanmayacağınızı taahhüt etmektesiniz. Özel olarak, Web Sitelerini (i) Web Sitelerine veya Web Sitelerinin herhangi bir kullanıcısına zarar verecek, etkisiz hale getirecek, aşırı yükleyecek veya bozacak şekilde kullanmayacağınızı veya herhangi bir diğer şahsın Web Sitelerini kullanımına müdahale etmeyeceğinizi ya da herhangi üçüncü taraf siteler veya sistemlere müdahale etmeyeceğinizi ya da bunlara zarar vermeyeceğinizi; (ii) herhangi bir virüs, truva atı, solucan, saatli bomba veya iptal robotları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitelerinin düzgün çalışmasına zarar vermek veya düzgün çalışmasını engellemek için ya da Web Sitelerinden herhangi bir sistemi, veriyi veya kişisel bilgiyi alıkoymak veya kamulaştırmak için hiçbir cihaz, yazılım veya rutin kullanmayacağınızı; (iii)(a) herhangi bir şahsın herhangi bir hakkını ihlal eden, (b) yanlış, hatalı, yanıltıcı veya dolandırıcılığa yönelik olan, (c) yürürlükteki herhangi bir kanunu, tüzüğü, kuralı veya yönetmeliği ihlal eden herhangi bir türden bir iletişim veya içerik yüklememeyi, yayınlamamayı veya aktarmamayı; (iv) Web siteleri veya içeriğinde bulunan herhangi bir ticari marka veya telif hakkı bildirimini silmemeyi; (v) Web sitelerini veya içeriklerini avlamak, kırmak, kullanmak veya kopyalamak için manüel veya otomatik yöntemler kullanmayacağınızı; (vi) Web siteleri veya içeriklerini parçalarına ayırmayacağınızı, kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi veya ters mühendislik yapmayacağınızı; veya (vii) Web siteleri veya Alcon’un ya da üçüncü tarafların sistemleri ile ilgili herhangi bir şifreleme teknolojisi ya da güvenlik önleminin üstesinden gelmek üzere korsanlık yapmayacağınızı, bunları atlamayacağınızı veya bunların üstesinden gelmeyeceğinizi ya da bu tür sistemlere izinsiz erişim elde etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

14. Amerika Birleşik Devletleri Dışındaki Kullanıcılar İçin geçerli Özel Hükümler

Eğer Birleşik Devletler tarafından ambargo uygulanan bir ülkede bulunuyorsanız veya ABD Maliye Bakanlığının Özel Olarak Düzenlenmiş Vatandaşlar Listesinde iseniz, Web sitelerinde ticari faaliyetlerde bulunamazsınız.

15. Telif Hakkı İhlali Talepleri

Web sitelerinin içeriğinin üçüncü bir tarafın telif hakkını ihlal ettiğine dair talepler Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:18 34805 Beykoz, İstanbul, Türkiye adresine gönderilmelidir. Alcon geçerli mevzuatın gereklilikleri ile uyumlu yazılı bir bildirimin alınmasını takiben geçerli mevzuat uyarınca herhangi bir kimsenin telif hakkını ihlal eden tüm içerikleri zamanında kaldırmaya gayret edecektir.

16. Parasal Olmayan Tedbir

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir ihlalinin sonucunda tazminatın yeterli olmayacağı geri dönülemez hasarların meydana geleceğini kabul etmektesiniz. Dolayısıyla, kanunen başvurulabilecek diğer çareler ve haklara ilaveten, Alcon duruma göre ihtiyati tedbir de dahil olmak üzere derhal parasal olmayan tedbirlere başvurma hakkına sahip olacaktır. Eğer Alcon parasal olmayan bir tedbir alınmasını talep ederse, Alcon’un kanunen izin verilen çarelere başvurması engellenmeyeceği gibi bir çare tercih edilmiş olarak da kabul edilmeyecektir. Bu çareler Alcon’un kanunen veya ek olarak hakkı bulunan diğer çarelere ilavedir.

17. Garantilerin Reddi

WEB SİTESİNDE YER ALAN VEYA ALCON'UN WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA SUNULAN TÜM MALZEMELER, BİLGİLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ TÜRDEN AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANMAKTADIR. ALCON, WEB SİTESİNDE YER ALAN VEYA ATIFTA BULUNULAN BİLGİLERİN KESİN, EKSİKSİZ, GÜVENİLİR VE DOĞRU OLDUĞUNA DAİR; WEB SİTESİNDE BELİRLİ BİR ZAMANDA VEYA MEKANDA ERİŞİLEBİLİR OLACAĞINA DAİR; TÜM KUSUR VE HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR VEYA İÇERİĞİN VİRÜSLER VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNE DAİR AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR GARANTİ VERMEMEKTE VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. WEB SİTESİNE, BAĞLI SİTELERE VE BURALARDAKİ İÇERİĞE HER TÜRLÜ ERİŞİME VE BUNLARIN HER TÜRLÜ KULLANIMINA AİT RİSKİN SİZİN ÜZERİNİZDE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ

18. Sınırlı Sorumluluk

ALCON, WEB SİTESİNİN YA DA HERHANGİ BİR BAĞLI SİTENİN OLUŞTURULMASINA, ÜRETİLMESİNE VEYA SUNULMASINA DAHİL OLAN HİÇ BİR ŞAHIS, WEB SİTELERİNE VEYA HERHANGİ BİR BAĞLI SİTEYE ERİŞİMİNİZDEN, BUNLARI KULLANIMINIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN VEYA BURALARDA YER ALAN İÇERİKTEKİ HATALARDAN VEYA İHMALLERDEN KAYNAKLANAN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN HİÇBİR DOĞRUDAN, ARIZİ, DOLAYLI VEYA CEZAİ TAZMİNATLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ALCON ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN WEB SİTELERİNİN İÇERİĞİNİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE (BAĞLI SİTELERE BAĞLANTILARI KALDIRMAK DA DAHİL), DİLEDİĞİ ZAMAN, HERHANGİ BİR NEDENLE DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR VE SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI SONUÇLARINDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. AYRICA, ALCON BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BAĞLI SİTE İLE İLGİLİ, BU SİTEDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. BU SINIRLANDIRMALAR İDDİA EDİLEN SORUMLULUK SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE, İHMALE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA FARKLI BİR NEDENE DAYANSIN VEYA DAYANMASIN, ALCON, SÖZ KONUSU HASARIN OLASILIĞINA DAİR UYARILMIŞ OLSA BİLE GEÇERLİ OLACAKTIR. BAZI YARGI ALANLARI ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARLARIN MUAF TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, ALCON'UN BU GİBİ YARGI ALANLARINDAKİ SORUMLULUĞU KANUNLARCA İZİN VERİLEN MAKSİMUM ÖLÇÜYLE SINIRLI OLACAKTIR VE ALCON'UN İHMALİ VEYA DOLANDIRICILIĞINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMAYA YÖNELİK HERHANGİ BİR MUAFİYET VEYA SINIRLANDIRMA YARGI ALANINIZDA YASAKLANMIŞ OLMASI HALİNDE GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

EĞER KALİFORNİYA’DA İKAMET EDİYORSANIZ, KALİFORNİYA MEDENİ KANUNUNUN “GENEL BİR FERAGAT ALACAKLI YA DA FERAGATTE BULUNAN TARAFIN FERAGATTE BULUNDUĞU TARİH İTİBARİYLE KENDİ LEHİNE MEVCUT OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ VEYA BUNDAN ŞÜPHELENMEDİĞİ VE, KENDİSİ TARAFINDAN BİLİNMESİ HALİNDE, BORÇLU YA DA FERAGAT EDİLEN TARAF İLE OLAN UZLAŞMASINI ÖNEMLİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK OLAN TALEPLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR” ŞEKLİNDEKİ 1542 NO.LU MADDESİNDEN FERAGAT ETMEKTESİNİZ

ALCON, BU TÜR BİR ZARAR İHTİMALİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, İŞBU ANLAŞMA VEYA ALCON İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BUNDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ KAR KAYIPLARI VEYA BAŞKA DOLAYLI, DOLAYSIZ, ZIMNİ VEYA ÖZEL ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

İŞBU KOŞULLARDA BELİRTİLMİŞ OLAN SINIRLAMALARDAN HERHANGİ BİRİNİN GEÇERSİZ VEYA UYGULANAMAZ OLMASI HALİNDE, ALCON’UN YÜKÜMLÜLÜĞÜ GEÇERLİ MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ ORANDA OLACAKTIR.

19. Tazminat

Makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere Web Sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya aktardığınız içerikten, Web Sitesini kullanımınızdan, Kullanım Koşullarını ihlalinizden veya bir başka kişi ya da kuruluşun haklarını ihlalinizden dolayı veya bunlardan kaynaklı tüm sorumluluk, iddialar ve masraflara karşı Alcon'u ve direktörlerini, müdürlerini, temsilcilerini ve çalışanlarını savunmayı, tazmin etmeyi ve muaf kılmayı kabul etmektesiniz.

20. Kanun ve Forum Tercihi

Bu Kullanım Koşulları, kanunların çatışması kuralı hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yönetilecek ve yorumlanacaktır. Siz ve Alcon, Web Sitelerinin kullanımından kaynaklanan veya bununla ilişkili tüm anlaşmazlıklarda İstanbul mahkemelerinde münhasır yargı alanına ve mahkemelerine başvurmayı kabul etmektesiniz.

21. Bölünebilirlik ve Birleştirme

Burada açıkça aksi belirtilmedikçe, bu Kullanım Koşulları (burada atıfta bulunulan belgelerle birlikte) siz ve Alcon arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturmaktadır ve daha önce ya da eş zamanlı olarak yapılan tüm iletişimlerin ve tekliflerin (sözlü, yazılı veya elektronik) yerine geçerek Web Sitesi kullanımınızı yönetmektedir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmı geçersiz veya uygulanamaz olursa, söz konusu kısım mümkün olduğunca tarafların asıl amacını yansıtmak üzere yürürlükteki kanun uyarınca yorumlanacaktır ve kalan kısımlar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

22. Feragat Edilmemesi

Alcon'un bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü uygulamaması veya tarafınızdan veya diğer taraflarca yapılan bir ihlale yanıt vermemesi hiçbir şekilde bu Kullanım Koşullarının koşul ve şartlarını daha sonra uygulama veya benzer ihlallerle ilgili önlem alma hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

23. Çeşitli

Bu Kullanım Koşulları veya Web Sitelerini kullanımınız sonucunda siz ve Alcon arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, işe alma veya temsilci ilişkisi olmayacağını kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Koşullarında yer alan hiçbir ifade Web Sitesi kullanımınız ile bağlantılı veya söz konusu kullanım bakımından Alcon'a temin edilen veya Alcon tarafından toplanan bilgiler ile ilgili hükümet, mahkeme ve polis taleplerine veya gerekliliklerine uyma hakkına zarar vermemektedir. Bu Kullanım Koşullarının ve elektronik olarak sağlanan tüm bildirimlerin basılı versiyonu, bu Kullanım Koşullarına dayanan veya bunlarla ilgili adli ve idari işlemlerde aslen basılı biçimde oluşturulan ve muhafaza edilen diğer ticari belgeler ve kayıtlarla aynı ölçülerde ve aynı koşullara tabi olarak geçerli olacaktır.